Om os

Hvem er vi?

Yeti tolkeservice er et privatejet tolkebureau. Vores ambition om at tilbyde kvalificeret tolkebestand til såvel offentlige som private sektorer. Vi lægger vægt på kvalitet, præcision og på vore kunders tilfredshed. Det store antal kunder, som vender tilbage til os, viser, at kvalitet betaler sig.

Tolke etik

Vi samarbejder udelukkende med tolke, der lever op til de standarder Yeti Tolkeservic stiller til professionel og etisk korrekt tolkning. Tolke hos os gøres bekendt med relevante tolkeetiske normer – herunder ansvarlighed, loyalitet, evnen til at kunne forholde sig religiøst, etnisk og politisk neutralt.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere er omfattet af de gældende regler om tavshedspligt, jf. straffelovens §§ 152 – 152f. Derfor er De som kunde sikret fuld diskretion, da både tolke og administrative medarbejdere lovmæssigt er pålagt tavshedspligt.

Habilitet
Hos Yeti Tolkeservic kan tolke, som er nært beslægtede med den person, der skal tolkes for, ikke yde tolkebistand. Handler tolken i strid med ovenstående, ophører samarbejdet øjeblikkeligt.

Bestil en tolk, nemt og hurtigt gennem vores online kundeportal.

Klik på knappen “kundeportal” opret login, og bestil.